Editable Biblio is accessible from the internal network (or through VPN): http://10.10.24.239:8080/biblio/?section=publication&id=116611165700009&mode=view

Jan Štěpánek (2006): Závislostní zachycení větné struktury v anotovaném syntaktickém korpusu (nástroje pro zajištění konzistence dat) (PhD thesis). In: (pdf, local PDF, bibtex)