@article{biblio-1285997279889259571,
 author  = {Pavlína Jínová},
 year   = 2011,
 title   = {Vybrané problematické aspekty konektivních prostředků v rámci anotace mezivýpovědních významových vztahů v PDT },
 journal  = {Bohemica Olomucensia},
 volume  = {2},
 pages   = {138--147},
 issn   = {1803-876X},
}