@inproceedings{biblio-2861321712600152321,
 author  = {Michal Hrušecký and Jaroslava Hlaváčová},
 year   = 2010,
 title   = {Automatické rozpoznávání předpon a přípon s pomocí nástroje Affisix},
 booktitle = {Informačné technológie – Aplikácie a Teória, Zborník príspevkov prezentovaných na konferencii ITAT},
 pages   = {63--67},
 publisher = {PONT s. r. o.},
 address  = {Seňa, Slovakia},
 isbn   = {978-80-970179-3-4},
}