@article{biblio-6886247861206990445,
 author  = {Jarmila Panevová},
 year   = 2017,
 title   = {K marginálním infinitivním konstrukcím (zejména v češtině)},
 journal  = {Slavia},
 volume  = {86},
 number  = {sešit 2-3},
 pages   = {219--229},
 issn   = {0037-6736},
}