@inproceedings{biblio-4437005370633041665,
 author  = {Veronika Kolářová},
 year   = 2013,
 title   = {Adverbální předmětový genitiv a jeho protějšky v nominálních konstrukcích: Případ posesiva},
 booktitle = {Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Philologica LXXII, Slovo a tvar v štruktúre a komunikácii},
 pages   = {411--421},
 publisher = {Univerzita Komenského, Bratislava},
 address  = {Bratislava, Slovakia},
 isbn   = {978-80-223-3562-1},
}