Editable Biblio is accessible from the internal network (or through VPN): http://10.10.24.239:8080/biblio/?section=publication&id=194054302259197019&mode=view

Jaroslava Hlaváčová, Marie Mikulová, Barbora Štěpánková (2021): Konzistence morfologického slovníku MorfFlex. In: Jazykovedný časopis / Journal of Linguistics, ISSN 0021-5597, vol. 72, no. 4, pp. 855-861 (pdf, bibtex)