@book{biblio116611165700009,
 author  = {Jan Štěpánek},
 year   = 2006,
 title   = {Závislostní zachycení větné struktury v anotovaném syntaktickém korpusu (nástroje pro zajištění konzistence dat)},
 publisher = {MFF UK},
 address  = {Prague, Czech Rep.},
}