@inproceedings{biblio-8066250702327412951,
 author  = {Magda Ševčíková},
 year   = 2012,
 title   = {Predikativum v gramatickém popisu češtiny},
 booktitle = {Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český.},
 pages   = {597--602},
 publisher = {Karolinum},
 address  = {Praha, Czechia},
 isbn   = {978-80-246-2121-0},
}