@article{biblio-4280412319278141782,
 author  = {Jan Chromý and Silvie Cinková and Jana Šamánková},
 year   = 2021,
 title   = {Srozumitelnost českého odborného a úředního textu - proč se jí zabývat a jak ji měřit},
 journal  = {Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics (SALi)},
 volume  = {1},
 pages   = {35--52},
 issn   = {1804-3240},
}