Editable Biblio is accessible from the internal network (or through VPN): http://10.10.24.239:8080/biblio/?section=publication&id=-3657930142908457411&mode=view

Silvie Cinková, Anežka Náhlíková (2019): Žánrová preference v narativech dětí mladšího školního věku. In: Slovo a slovesnost, ISSN 0037-7031, vol. 80, no. 3, pp. 192-214 (local PDF, bibtex)