@article{biblio-8792766851830753127,
 author  = {Jarmila Panevová and Barbora Vidová Hladká and Kiril Ribarov and Vladislav Kuboň and Daniel Zeman and Martin Čmejrek and Jan Cuřín and Nino Peterek},
 year   = 2000,
 title   = {Počítačová lingvistika ve vztahu k informatice},
 journal  = {Pokroky matematiky, fyziky a astronomie},
 volume  = {45},
 number  = {3},
 pages   = {207--218},
 issn   = {0032-2423},
}