@book{biblio-324423703940520698,
 author  = {Jarmila Panevová},
 year   = 2019,
 title   = {Studie z české morfologie a syntaxe (Vybrané stati)},
 publisher = {Karolinum},
 address  = {Praha, Czechia},
}