@book{biblio7653690002587059212,
 author  = {Kateřina Rysová},
 year   = 2010,
 title   = {Valence jako slovosledný faktor - jak dalece ovlivňuje slovosled české a německé výpovědi},
 booktitle = {Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia},
 pages   = {165--170},
 publisher = {Lidové Noviny},
 address  = {Praha, Czechia},
 isbn   = {978-80-7422-058-6},
}