@inproceedings{biblio-4778273782563225657,
 author  = {Svatava Škodová and Barbora Štindlová and Jirka Hana and Alexandr Rosen},
 year   = 2011,
 title   = {Víceúrovňová anotace českého žákovského korpusu},
 booktitle = {Korpusová lingvistika Praha 2011: 3 - Gramatika a značkování korpusů},
 pages   = {208--225},
 publisher = {Nakladatelství Lidové noviny},
 address  = {Praha, Czechia},
 isbn   = {978-80-7422-116-3},
}