@inproceedings{biblio-8120421430969868060,
 author  = {Petr Karlík and Jarmila Panevová},
 year   = 2012,
 title   = {České syntaktické bádání od Šmilauera po dnešek očima Prahy a Brna},
 booktitle = {Čeština v pohledu synchronním a diachronním. Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český.},
 pages   = {55--59},
 publisher = {Karolinum},
 address  = {Praha, Czechia},
 isbn   = {978-80-246-2121-0},
}