@inproceedings{biblio536311685684446169,
 author  = {Jaroslava Hlaváčová},
 year   = 2011,
 title   = {Problém variantních tvarů slov při automatickém zpracování jazyka},
 booktitle = {Information Technologies – Applications and Theory},
 pages   = {75--78},
 publisher = {Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach},
 address  = {Košice, Slovakia},
 isbn   = {978-80-89557-01-1},
}