@book{biblio1200317230458399932,
 author  = {Lucie Mladová},
 year   = 2008,
 title   = {Diskurzní vztahy v češtině a jejich zachycení v anotovaném korpusu},
 publisher = {Institute of Formal anf Applied Linguistics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University},
}