Editable Biblio is accessible from the internal network (or through VPN): http://10.10.24.239:8080/biblio/?section=publication&id=1666756110717957242&mode=view

Magda Ševčíková (2013): Česká adverbia s příponou -o v teoretickém popisu a v syntakticky anotovaném korpusu. In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Philologica LXXII, Slovo a tvar v štruktúre a komunikácii, pp. 365-374, Univerzita Komenského, Bratislava, Bratislava, Slovakia, ISBN 978-80-223-3562-1 (local PDF, bibtex)