@article{biblio-3221057670675039029,
 author  = {Marie Mikulová and Jan Štěpánek and Zdeňka Urešová},
 year   = 2013,
 title   = {Liší se mluvené a psané texty ve valenci?},
 journal  = {Korpus – gramatika – axiologie},
 volume  = {8},
 pages   = {36--46},
 issn   = {1804-137X},
}