@article{biblio1369848285939557647,
 author  = {Jarmila Panevová},
 year   = 2020,
 title   = {Světla Čmejrková – František Daneš: Jejich setkávání na poli gramatiky. Jazykovědné aktuality 57, č. 1 a 2, 2020, 35 – 38.},
 journal  = {Jazykovědné aktuality },
 volume  = {57},
 number  = {1 - 2},
 pages   = {35--38},
 issn   = {1212-5326},
}