[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Author

First name Roman
Last name Sudarikov
Academic degrees (prefix) Mgr.
Nationality Russia
University UK
Faculty MFF
Department UFAL
Creator: Common Account
Created: 8/13/15 7:30 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/6/16 10:24 AM

Publications of this Author

YearAuthorTitle
2018Kocmi, Tom; Sudarikov, Roman; Bojar, OndřejCUNI Submissions in WMT18
2017Bojar, Ondřej; Kocmi, Tom; Mareček, David; Sudarikov, Roman; Variš, DušanCUNI Submission in WMT17: Chimera Goes Neural
2017Sudarikov, Roman; Bojar, OndřejInstalace a uživatelské nastavení pro česko-anglický a anglicko-český překlad českých odborných termínů směrnice INSPIRE a thesaurů GEMET a AgroVoc (prostorová data) pro výhradní použití ve výzkumném projektu
2016Bojar, Ondřej; Cífka, Ondřej; Helcl, Jindřich; Kocmi, Tom; Sudarikov, RomanUFAL Submissions to the IWSLT 2016 MT Track
2016Bojar, Ondřej; Dušek, Ondřej; Kocmi, Tom; Libovický, Jindřich; Novák, Michal; Popel, Martin; Sudarikov, Roman; Variš, DušanCzEng 1.6
2016Bojar, Ondřej; Dušek, Ondřej; Kocmi, Tom; Libovický, Jindřich; Novák, Michal; Popel, Martin; Sudarikov, Roman; Variš, DušanCzEng 1.6 pipeline: Docker container
2016Bojar, Ondřej; Dušek, Ondřej; Kocmi, Tom; Libovický, Jindřich; Novák, Michal; Popel, Martin; Sudarikov, Roman; Variš, DušanCzEng 1.6: Enlarged Czech-English Parallel Corpus with Processing Tools Dockered
2016Popel, Martin; Sudarikov, Roman; Bojar, Ondřej; Rosa, Rudolf; Hajič, JanTectoMT – a deep-­linguistic core of the combined Chimera MT system
2016Rosa, Rudolf; Sudarikov, Roman; Novák, Michal; Popel, Martin; Bojar, OndřejDictionary-based Domain Adaptation of MT Systems without Retraining
2016Sudarikov, Roman; Dušek, Ondřej; Holub, Martin; Bojar, Ondřej; Kríž, VincentVerb Sense Disambiguation in Machine Translation
2016Sudarikov, Roman; Popel, Martin; Bojar, Ondřej; Burchardt, Aljoscha; Klejch, OndřejUsing MT-ComparEval
2016Tamchyna, Aleš; Sudarikov, Roman; Bojar, Ondřej; Fraser, AlexanderCUNI-LMU Submissions in WMT2016: Chimera Constrained and Beaten
2015Klejch, Ondřej; Popel, Martin; Sudarikov, RomanMT-ComparEval
2015Sudarikov, Roman; Bojar, OndřejGiving a Sense: A Pilot Study in Concept Annotation from Multiple Resources
2015Sudarikov, Roman; Bojar, OndřejGiving a Sense: A Pilot Study in Concept Annotation from Multiple Resources
2015Sudarikov, Roman; Bojar, OndřejInstalace a uživatelské nastavení pro česko-anglický a anglicko-český překlad českých odborných termínů směrnice INSPIRE a thesaurů GEMET a AgroVoc (prostorová data) pro výhradní použití ve výzkumném projektu
2015Sudarikov, Roman; Fanta, Petr; Bojar, OndřejTeamUFAL: WSD+EL as Document Retrieval
YearEditorTitle
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2019. Page generated: Tue Apr 23 07:23:07 CEST 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant