[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2017
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Mareček, David Bojar, Ondřej Hübsch, Ondřej Rosa, Rudolf Variš, Dušan
Title CUNI Experiments for WMT17 Metrics Task
Czech title Experimenty UK pro metrikovou úlohu WMT17
Proceedings 2017: Stroudsburg, PA, USA: WMT 2017: Proceedings of the Second Conference on Machine Translation, Volume 2: Shared Task Papers
Pages range 604-611
How published print
Supported by 2015-2018 H2020-ICT-2014-1-644402 (Himl (Health in my Language)) 2015-2018 H2020-ICT-2014-1-645452 (QT21: Quality Translation 21) 2017-2019 EF16_013/0001781 (LINDAT/CLARIN - Výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie - rozšíření repozitáře a výpočetní kapacity) 2017-2018 SVV 260 453 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky) 2017-2021 PROGRES Q18 (Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti) 2017-2021 PROGRES Q48 (Informatika)
Czech abstract V tomto článku navrhujeme tři různé metody auotmatického vyhodnocování kvality strojového překladu. Dvě z těchto metrik jsou trénovatelné na skóre přímého vyhodnocení a dvě z nich používají závislostní struktury. Trénovatelná metrika AutoDA, která používá hloubkově syntaktické rysy, dosáhla lepší korelace s lidmi ve srovnání např. s metrikou chrF3.
English abstract In this report paper we propose three different methods for automatic evaluation of the machine translation (MT) quality. Two of the metrics are trainable on direct-assessment scores and two of them use dependency structures. The trainable metric AutoDA, which uses deep-syntactic features, achieved better correlation with humans compared e.g. to the chrF3 metric.
Specialization computer science ("informatika")
Confidentiality default – not confidential
Open access yes
Editor(s)* Ondřej Bojar
ISBN* 978-1-945626-96-8
Address* Stroudsburg, PA, USA
Month* September
Venue* Øksnehallen
Publisher* Association for Computational Linguistics
Institution* Association for Computational Linguistics
Creator: Common Account
Created: 7/19/17 3:11 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/27/18 10:14 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Mon Jun 25 09:33:31 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant