[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2014
Type article
Status published
Language English
Author(s) Rosa, Rudolf
Title Depfix, a Tool for Automatic Rule-based Post-editing of SMT
Czech title Depfix, nástroj pro automatickou pravidlovou post-editaci SMT
Journal The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics
Volume 102
Pages range 47-56
Month October
Note A Depfix paper.
How published print
Supported by 2012-2015 FP7-ICT-2011-7-288487 (MosesCore) 2013-2016 FP7-ICT-2013-10-610516 (QTLeap) 2014-2016 GAUK 15723/2014 (Modelování závislostní syntaxe napříč jazyky) 2014 SVV 260 104 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky)
Czech abstract Představujeme Depfix -- open-souce systém pro automatickou post-editaci výstupů frázového strojového překladu. Depfix zapojuje řadu nástrojů pro automatické zpracování přirozeného jazyka, pomocí nichž získává rozbor vstupních vět, a používá sadu pravidel pro opravu závažných chyb či chyb obvyklých ve výstupech strojových překladačů. Depfix je momentálně implementován pouze pro překladový směr z angličtiny do češtiny, ale v plánu je jeho rozšíření na další jazyky.
English abstract We present Depfix, an open-source system for automatic post-editing of phrase-based machine translation outputs. Depfix employs a range of natural language processing tools to obtain analyses of the input sentences, and uses a set of rules to correct common or serious errors in machine translation outputs. Depfix is currently implemented only for English-to-Czech translation direction, but extending it to other languages is planned.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
DOI 10.2478/pralin-2014-0013
ISSN* 0032-6585
Institution* Univerzita Karlova v Praze
Creator: Common Account
Created: 8/26/14 4:28 PM
Modifier: Common Account
Modified: 2/9/16 8:13 PM
***

poster boasterpublicdepfix_boaster.pdfapplication/pdf
paperpublicMAIN.pdfapplication/pdf
posterpublicmtm_depfix.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2018. Page generated: Fri Feb 15 21:07:38 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant