[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2015
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Zeman, Daniel
Title Slavic Languages in Universal Dependencies
Czech title Slovanské jazyky v Universal Dependencies
Proceedings 2015: Lüdenscheid, Germany: SLOVKO 2015: Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-learning
Pages range 151-163
How published print
Supported by 2015-2017 GA15-10472S (Morfologicky a syntakticky anotované korpusy mnoha jazyků) 2012-2016 PRVOUK P46 (Informatika)
Czech abstract Zabýváme se aplikací UD na slovanské jazyky. Nejvíce prostoru věnujeme zájmenům, determinátorům, číslovkám a kvantifikátorům. Kromě toho diskutujeme i další jazykové jevy jako způsobová slovesa, elipsu, jmenné přísudky a zvratná zájmena. Většina našich příkladů pochází z češtiny, ale jazykové jevy, které na příkladech ukazujeme, jsou obvykle přenositelné na další slovanské jazyky. Tam, kde je to vhodné, uvádíme příklady i z jiných jazyků.
English abstract We address the application of UD to Slavic languages. We devote the most space to peculiarities of pronouns, determiners, numerals and quantifiers. Other language features that are discussed include modal verbs, ellipsis, nominal predicates, and reflexive pronouns. Most of our examples are from Czech but the language features demonstrated are usually portable to other Slavic languages. We include examples from the other languages where appropriate.
Specialization computer science ("informatika")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Article no. 10
Editor(s)* Katarína Gajdošová; Adriána Žáková
ISBN* 978-3-942303-32-3
Address* Lüdenscheid, Germany
Month* October
Venue* Centrum vedecko-technických informácií SR
Publisher* RAM-Verlag
Institution* Slovenská akadémia vied
Creator: Common Account
Created: 6/19/15 3:25 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/8/16 9:53 PM
***

SlidespublicSLOVKO-Bratislava-2015-10-21.pdfapplication/pdf
Camera ready versionpublicSLOVKO_2015_camera_ready_10.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2019. Page generated: Fri Apr 19 07:37:00 CEST 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant