[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2010
Type PhD dissertation
Status published
Language English
Author(s) Straňák, Pavel
Title Annotation of Multiword Expressions in The Prague Dependency Treebank
Czech title Anotace víceslovných výrazů v Pražském závislostním korpusu
School Univerzita Karlova v Praze
Publisher's city and country Prague, Czech Republic
Total book pages 79
Month September
Supported by 2005-2010 MSM 0021620838 (Moderní metody, struktury a systémy informatiky)
Czech abstract Tato práce se zabývá anotací víceslovných výrazů v Pražském závislostním korpusu 2.0. Popisuje datovou reprezentaci vyvinutou pro anotaci i anotační nástroj a další software vyvinutý pro anotaci i vizualizaci a prohledávání anotovaných dat. Práce také popisuje anotační slovník obsahující víceslovné výrazy nalezené v datech a zabývá se i analýzou anotací z hlediska kvality a efektivity.
English abstract This thesis explores annotation of multiword expressions in the Prague Dependency Treebank 2.0. We explain, what we understand as multiword expressions (MWEs), review the state of PDT 2.0 with respect to MWEs and present our annotation. We describe the data format developed for the annotation, the annotation tool, and other software developed to allow for visualisation and searching of the data. We also present the annotation lexicon SemLex and analysis of the annotation.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Creator: Common Account
Created: 8/22/10 8:41 PM
Modifier: Common Account
Modified: 3/24/14 8:53 PM
***

Ph.D. Thesispublicannotation of multiword expressions in the prague ...application/pdf
Summarypublicannotation of multiword expressions in the prague ...application/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2019. Page generated: Wed Mar 20 05:20:38 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant