[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2014
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Kríž, Vincent Hladká, Barbora Nečaský, Martin Dědek, Jan
Title Statistical Recognition of References in Czech Court Decisions
Czech title Statistiké rozpoznávaní referencí v českých soudních rozhodnutích
Proceedings 2014: Switzerland: MICAI 2014: 13th Mexican International Conference on Artificial Intelligence, MICAI 2014, Tuxtla Gutiérrez, Mexico, November 16-22, 2014. Proceedings, Part I
Pages range 51-61
How published print
Supported by 2012-2015 TA02010182 (Inteligentní knihovna - INTLIB) 2012-2016 PRVOUK P46 (Informatika)
Czech abstract V této práci detekujeme a klasifikujeme reference v českých soudních rozhodnutích, především reference na jiné soudní rozhodnutí a zákony. Reference chápeme jako entity v úloze rozpoznávání jmenných entit. Dále se zabýváme detekcí institucí, které publikují odkazované dokumenty. Náš přístup aplikuje metody strojového učení, konkrétně používáme Markovovy modely a Perceptron. Dosahujeme úspěšnosti nad 90% F-measure pro každý typ entity. Výsledky výrazně převyšují dosud publikované systémy.
English abstract We address the task of detection and classification of references in Czech court decisions, mainly we focus on references to other court decisions and acts. We handle these references like entities in the task of Named Entity Recognition. In addition, we are interested in detection of institutions that issued documents under consideration. Attributes like the applicability of law have been studied as well. We approach the task using machine learning methods, namely HMM and Perceptron algorithm. We report F-measure over 90% for each entity. The results significantly outperform the systems published previously.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
ISBN* 978-3-319-13646-2
Address* Switzerland
Publisher* Springer International Publishing
Institution* Mexican Society for Artificial Intelligence
Organization* Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez
Creator: Common Account
Created: 10/15/14 1:13 PM
Modifier: Common Account
Modified: 11/9/15 10:31 AM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2018. Page generated: Thu Feb 21 07:50:07 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant