[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2006
Type book chapter/part
Status published
Language English
Author(s) Lopatková, Markéta Panevová, Jarmila
Title Recent developments of the theory of valency in the light of the Prague Dependency Treebank
Czech title Nedávný vývoj valenční teorie ve světle Pražského závislostního korpusu
Book title Insight into Slovak and Czech Corpus Linguistics
Editor(s) Mária Šimková
Publisher Veda Bratislava, Slovakia
Institution Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, Slovenská akadémia vied
Publisher's city and country Bratislava, Slovensko
Pages range 83-92
Total book pages 250
How published print
Supported by 2004-2006 GA405/04/0243 (Valenční slovník českých sloves s komplexní syntakticko-sémantickou informací) 2000-2004 LN00A063 (Centrum komputační lingvistiky) 2005-2010 MSM 0021620838 (Moderní metody, struktury a systémy informatiky)
ISBN 80-224-0880-8
Czech abstract Ve stati jsou uvedeny základní rysy valenčního přístupu užívaného ve Funkčním generativním popisu a aplikovaného ve valenčním slovníku VALLEX. Z hlediska teoretického je rámec rozšířen o tzv. kvazivalenční doplnění. Podává se jejich charakteristika vzhledem k participantům a volným doplněním.
English abstract The main features of the approach to the description of valency in the FGD and applied in the valency dictionary VALLEX are described. The quasivalency modifications are introduced and characterized with regard to their position between inner participants and free modifications.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Book type monograph
Role of the author(s) chapter author(s)
Open access no
Number of copies 300
Creator: Common Account
Created: 9/14/09 9:38 PM
Modifier: Common Account
Modified: 1/2/17 9:33 AM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2018. Page generated: Thu Feb 21 07:42:19 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant