[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2015
Type electronic publication
Status published
Language English
Author(s) Rosa, Rudolf
Title Parsing Natural Language Sentences by Semi-supervised Methods
Czech title Syntaktická analýza vět přirozeného jazyka pomocí částečně řízených metod
Book title Teze ke státní doktorské zkoušce
Editor(s) Zdeněk Žabokrtský
Institution ÚFAL MFF UK
Publisher's city and country Praha, Czechia
Venue Malostranské náměstí 25
Month June
Note A croSSSynt paper.
How published online
URL http://ufal.mff.cuni.cz/~zabokrtsky/pgs/thesis_proposal/rudolf-rosa-proposal.pdf
Supported by 2014-2016 GAUK 15723/2014 (Modelování závislostní syntaxe napříč jazyky) 2015 SVV 260 224 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky)
Czech abstract Představujeme naši práci v oblasti částečně řízené syntaktické analýzy vět přirozeného jazyka, se zaměřením na mezijazyčný přenos delexicalizovaných závislostních parserů s více zdroji. Nejprve vyhodnocujeme vliv anotačního stylu treebanku na úspěšnost parsingu, se zaměřením na styl zavěšení adpozic. Poté představujeme KLcpos3, empirickou míru podobnosti jazyků, navrženou a vyladěnou pro vážení zdrojových parserů při přenosu delexicalizovaných parserů s více zdroji. Nakonec představíme novou metodu kombinace zdrojů, založenou na interpolaci natrénovaných modelů parserů.
English abstract We present our work on semi-supervised parsing of natural language sentences, focusing on multi-source crosslingual transfer of delexicalized dependency parsers. We first evaluate the influence of treebank annotation styles on parsing performance, focusing on adposition attachment style. Then, we present KLcpos3, an empirical language similarity measure, designed and tuned for source parser weighting in multi-source delexicalized parser transfer. And finally, we introduce a novel resource combination method, based on interpolation of trained parser models.
Specialization computer science ("informatika")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Creator: Common Account
Created: 6/10/15 8:40 PM
Modifier: Common Account
Modified: 6/10/15 8:40 PM
***

paperpublicrudolf-rosa-proposal.pdfapplication/pdf
prezentacepublicprezentace.pdfapplication/pdf
presentationpublicpresentation.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2018. Page generated: Thu Feb 21 07:55:47 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant