[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2006
Type article
Status published
Language Czech
Author(s) Sgall, Petr
Title Poznámka k pojmu hyperkorektnost
English title A remark on the notion of hypercorrection
Journal Naše řeč
Volume 89
Number 1
Pages range 21-25
Supported by 2005-2009 1ET201120505 (Od jazyka ke znalostem a sémantickému webu) 2005-2010 MSM 0021620838 (Moderní metody, struktury a systémy informatiky)
Czech abstract Hyperkorekce podléhá jazykovému vývoji a je k ní třeba věnovat náležitou pozornost při popisu jazykového usu.
English abstract Hypercorrection underlies language development and has to be taken into account in discussions on the current language situation.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
ISSN* 0027-8203
Publisher* Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky
Creator: Common Account
Created: 12/6/06 11:11 AM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/14/11 9:28 AM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2019. Page generated: Mon Mar 25 12:05:07 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant