[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2018
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Kuboň, Vladislav Lopatková, Markéta Mírovský, Jiří
Title Analysis of Word Order in Multiple Treebanks
Czech title Analýza pořádku slov ve více treebancích
Proceedings 2018: Berlin / Heidelberg: CICLing 2016: 17th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics
Pages range 345-355
How published print
Supported by 2016-2019 LM2015071 (LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat) 2017-2021 PROGRES Q48 (Informatika)
Czech abstract Článek seznamuje s výsledky automatické analýzy pořádku slov ve 23 závislostních korpusech projektu HamleDT. Analýza se zaměřuje na základní vlasnosti pořádku slov, pořadí tří hlavních konstituentů - predikátu, subjektu a objektu. Kvantitativní analýza je provedena zvlášť pro hlavní a vedlejší věty.
English abstract This paper gives an overview of results of automatic analysis of word order in 23 dependency treebanks of the HamleDT project. The analysis concentrates on basic characteristics of word order, the order of three main constituents, a predicate, a subject and an object. A quantitative analysis is performed separately for main clauses and subordinated clauses.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Scopus EID Code 2-s2.0-85044431929
DOI 10.1007/978-3-319-75477-2_24
Editor(s)* Alexander Gelbukh
ISBN* 978-331975476-5
ISSN* 0302-9743
Address* Berlin / Heidelberg
Month* April
Publisher* Springer Verlag
Institution* Centro de Investigación en Computación, Instituto Politécnico Nacional, Mexico
Creator: Common Account
Created: 10/22/16 5:37 PM
Modifier: Common Account
Modified: 5/11/18 8:35 AM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Jul 18 04:28:04 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant