[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2013
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Hajič, jr., Jan Veselovská, Kateřina
Title Developing Sentiment Annotator in UIMA – the Unstructured Management Architecture for Data Mining Applications
Czech title Vývoj anotátoru pro postojovou analýzu v prostředí UIMA
Proceedings 2013: Donovaly, Slovakia: ITAT 2013: ITAT 2013: Information Technologies - Applications and Theory (Workshops, Posters, and Tutorials)
Pages range 5-10
How published print
Supported by 2011-2013 GAUK 3537/2011 (Detekce větné polarity v počítačovém korpusu) 2013 SVV 267 314 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky)
Czech abstract V článku představujeme naši práci na rozšíření projektu IBM Content Analytics o analýzu sentimentu za využití softwaru UIMA. Popisujeme jednotlivé komponenty a jejich propojení v rámci komplexnějších dataminigových aplikací.
English abstract In this paper we present UIMA – the Unstructured Information Management Architecture, an architecture and software framework for creating, discovering, composing and deploying a broad range of multi-modal analysis capabilities and integrating them with search technologies. We describe the elementary components of the framework and how they are deployed into more complex data mining applications. The contribution is based on our experience in work on the sentiment analysis task for IBM Content Analytics project.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Editor(s)* Peter Vojtáš
ISBN* 978-1490952086
Address* Donovaly, Slovakia
Month* September
Publisher* CreateSpace Independent Publishing Platform
Institution* Slovenská spoločnosť pre umelú inteligenciu
Creator: Common Account
Created: 9/4/13 4:14 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/26/14 12:23 PM
***

UIMA: Unstructured Information Management Architec...publicUIMA Unstructured Information Management Architect...application/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2018. Page generated: Sun Feb 17 20:06:30 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant