[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2005
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Cinková, Silvie Žabokrtský, Zdeněk
Title Swedish-Czech Combinatorial Valency Lexicon of Predicate Nouns: Describing Event Structure in Support Verb Constructions
Czech title Švédsko-český kombinatorický valenční slovník predikátových podstatných jmen: Popis struktury děje v pomocných slovesných konstrukcích
Proceedings 2005: Budapest, Hungary: COMPLEX-8: Proceedings of the 8th International Conference on Computational Lexicography COMPLEX
Pages range 50-59
Supported by 2004-2006 GAUK 489/2004 2004-2006 GA405/04/0243 (Valenční slovník českých sloves s komplexní syntakticko-sémantickou informací) 2005-2010 MSM 0021620838 (Moderní metody, struktury a systémy informatiky)
Czech abstract Tento článek popisuje návrh švédského valenčního slovníku, jehož mikrostruktura (struktura slovníkového hesla) by byla obohacena o informaci o telicitě a způsobu slovesného děje.
English abstract This article presents a proposed Swedish valency lexicon. The lexicon microstructure contains additional event-structure information.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Editor(s)* Ferenc Kiefer; Gábor Kiss; Júlia Pajzs
ISBN* 963-9074-35-7
Address* Budapest, Hungary
Month* June
Venue* Nyelvtudományi Intézet
Institution* Nyelvtudományi Intézet, Magyar Tudományos Akadémia
Creator: Common Account
Created: 9/14/09 9:28 PM
Modifier: Common Account
Modified: 1/18/10 2:18 PM
***

Swedish-Czech Combinatorial Valency Lexicon of Pre...publicpred_noun_lex.pdfapplication/pdf
Swedish-Czech Combinatorial Valency Lexicon of Pre...public
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Fri Oct 19 19:00:32 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant