[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Rosa, Rudolf
Date 18.9.2016
Title Czechizator
Czech title Čechizátor
Proceedings 2016: Bratislava, Slovakia: SloNLP 2016: Proceedings of the 16th ITAT: Slovenskočeský NLP workshop (SloNLP 2016)
Pages range 74-79
How published print
URL http://ceur-ws.org/Vol-1649/74.pdf
Supported by 2014-2016 GAUK 15723/2014 (Modelování závislostní syntaxe napříč jazyky) 2016 SVV 260 333 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky) 2016-2019 LM2015071 (LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat)
Czech abstract Prezentujeme lexikon-lesový rule-bazovaný systém machín translace od Engliše Čecha, který bazoval na verově limitované amountu rulů transformace. Jeho kor je novelový modul translace, implementovalo jako komponent systému translace tektomtu a dependuje masivně na extensivní pipelínu lingvistické preprocesování a postprocesovat v Tektomtu. Jeho skop je naturálně limitovaná, ale pro specifické texty z například scientifické nebo marketování doménu okasionálně producuje sensibilní resulty.
English abstract We present a lexicon-less rule-based machine translation system from English to Czech, based on a very limited amount of transformation rules. Its core is a novel translation module, implemented as a component of the TectoMT translation system, and depends massively on the extensive pipeline of linguistic preprocessing and postprocessing within TectoMT. Its scope is naturally limited, but for specific texts, e.g. from the scientific or marketing domain, it occasionally produces sensible results.
Specialization computer science ("informatika")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Editor(s)* Broňa Brejová
ISBN* 978-1537016740
ISSN* 1613-0073
Address* Bratislava, Slovakia
Month* August
Venue* SOREA Hutník I.
Publisher* CreateSpace Independent Publishing Platform
Institution* Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics
Creator: Common Account
Created: 5/24/16 10:11 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/25/17 10:07 PM
***

paperpublic74.pdfapplication/pdf
presentationpublicczechizator-presentation.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Jul 18 02:37:26 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant