[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type book chapter/part
Status published
Language Czech
Author(s) Lopatková, Markéta Vernerová, Anna Kettnerová, Václava
Title Diateze ve Valenčním slovníku českých sloves VALLEX
English title Diatheses in the Valency Lexicon of Czech Verbs VALLEX
Book title Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích
Editor(s) Karolína Skwarska; Elżbieta Kaczmarska
Institution Slovanský ústav AV ČR
Publisher's city and country Prague, Czech Republic
Pages range 149-168
Total book pages 440
Month September
How published print
Supported by 2012-2015 GAP406/12/0557 (Lexikografické zpracování syntaktických a sémantických vlastností sloves v češtině) 2016-2019 LM2015071 (Jazyková výzkumná infrastruktura v České republice) 2012-2016 PRVOUK P46 (Informatika) 2016 SVV 260 333 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky)
ISBN 978-80-86420-60-8
Czech abstract V této kapitole je popsáno lexikografické zpracování diatezí ve valenčním slovníku VALLEX. Dále je představen poloautomatický postup při identifikaci diatezí lexikálních jednotek sloves.
English abstract In this chapter, the representation of Czech diatheses in the valency lexicon VALLEX is described. A semiautomatic method identifying the possibility of lexical units of verbs to create diatheses is introduced.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Book type monograph
Role of the author(s) chapter author(s)
Open access no
Creator: Common Account
Created: 9/27/16 2:36 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/25/17 10:06 PM
***

konf-valence-diateze2016publicsepar09_marketa-lopatkova.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2018. Page generated: Mon Feb 18 06:08:28 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant