[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2008
Type in proceedings without ISBN
Status published
Language English
Author(s) Ptáček, Jan
Title Two Tectogrammatical Realizers Side by Side: Case of English and Czech
Czech title Tektogramatická syntéza českých a anglických vět
Proceedings 2008: Bellagio, Italy: HCC-4: Fourth International Workshop on Human-Computer Conversation
Supported by 2006-2010 FP6-IST-5-034434-IP (Companions IP) 2007-2008 GAUK 643/2007 (Využití materiálu z Pražského závislostního korpusu pro systémový popis syntaxe) 2008-2011 GAUK 52408/2008 (Diateze a transformace povrchového vyjádření valenčních doplnění) 2005-2009 1ET101120503 (Integrace jazykových zdrojů za účelem extrakce informací z přirozených textů)
Czech abstract Článek porovnává architekturu dvou morfo-syntaktických generátorů vět, generujících český a anglický výstup. Popisujeme vstupní struktury: závislostní stromy z Funkčního generativního popisu P.Sgalla a také vlastní systém generování vět v jazycích, které jsou typologicky velmí odlišné . Výkon obou generátorů je nakonec měřen pomocí BLEU skóre.
English abstract We present a work in progress on a pair of morpho- syntactic realizers sharing the same architecture. We provide description of input tree structures, describe our procedural approach on two typologically different languages and finally present preliminary evaluation results conducted on manually annotated treebank.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Address* Bellagio, Italy
Month* October
Venue* Bellagio, Italy
Publisher* The Companions consortium
Institution* University of Sheffield
Organization* University of Sheffield
Creator: Common Account
Created: 11/5/08 3:11 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 9/27/10 5:23 PM
***

Two Tectogrammatical Realizers Side by Side: Case ...publicptacek-bellagio-08-realizer-twins_2.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2019. Page generated: Sun Mar 24 08:43:45 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant