[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2014
Type article
Status published
Language English
Author(s) Bojar, Ondřej Zeman, Daniel
Title Czech Machine Translation in the project CzechMATE
Czech title Český strojový překlad v projektu CzechMATE
Journal The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics
Publisher's city and country Praha, Czechia
Number 101
Pages range 71-96
Month April
How published print
URL http://ufal.mff.cuni.cz/pbml/101/art-bojar-zeman.pdf
Supported by 2011-2013 GAP406/11/1499 (Čeština ve věku strojového překladu) 2012-2016 PRVOUK P46 (Informatika)
Czech abstract Představujeme dosažené výsledky ve statistickém strojovém překladu z angličtiny, němčiny, španělštiny a francouzštiny do češtiny. Probíráme specifické vlastnosti jednotlivých zdrojových jazyků a popisujeme techniky, které těchto vlastností využívají a zaměřují se na odstranění chyb specifických pro daný jazyk. Kromě vlastního překladu také prezentujeme náš příspěvek k chybové analýze.
English abstract We present various achievements in statistical machine translation from English, German, Spanish and French into Czech. We discuss specific properties of the individual source languages and describe techniques that exploit these properties and address language-specific errors. Besides the translation proper, we also present our contribution to error analysis.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
DOI 10.2478/pralin-2014-0005
ISSN* 0032-6585
Institution* Univerzita Karlova v Praze
Creator: Common Account
Created: 1/31/14 10:58 AM
Modifier: Common Account
Modified: 11/9/15 9:46 AM
***

Camera ready paperpublicCAMERA_READY.pdfapplication/pdf
Printed versionpublicPRINTED_MAIN.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2018. Page generated: Mon Feb 18 06:01:26 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant