[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2014
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Šubert, Eduard Bojar, Ondřej
Title Twitter Crowd Translation -- Design and Objectives
Czech title Twitter Crowd Translation -- Návrh a cíle
Proceedings 2014: Geneva, Switzerland: Translating and the Computer 36: Translating and the Computer 36
Pages range 217-227
How published online
URL http://www.translatingandthecomputer.com/#!ondrej-bojar-1-abstractbio/c1hct
Supported by 2012-2015 FP7-ICT-2011-7-288487 (MosesCore) 2014 SVV 260 104 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky)
Czech abstract Příspěvek popisuje návrh a první implementaci systému pro lidský a strojový překlad tweetů. V prvních experimentech se omezujeme na překlad vybraných zdrojů z Ukrajiny (zdrojovým jazykem je primárně ukrajinština a ruština, občas angličtina). Zdrojové tweety jsou distribuovány registrovaným 'překladatelům', překlady je možné na webu ručně hodnotit a dostatečně dobré překlady odesíláme jako tweety do světa. Výhledově všechny tyto kroky bude provádět i stroj, zatím máme zapojen jen strojový překlad.
English abstract The paper describes the design and implementation of a system for human and machine translation of tweets. In these early experiments, we limit the system to follow some selected sources from Ukraine (the source language is primarily Ukrainian and Russian, sometimes English).
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
ISBN* 9782970073628
Address* Geneva, Switzerland
Month* November
Publisher* Editions Tradulex; AsLing
Institution* AsLing, The International Association for Advancement in Language Technology
Creator: Common Account
Created: 10/23/14 9:06 AM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/16/15 12:18 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2018. Page generated: Mon Feb 18 06:16:25 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant