[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2017
Type in proceedings without ISBN
Status published
Language English
Author(s) Sorokin, Alexey Shavrina, Tatiana Lyashevskaya, Olga Bocharov, Victor Alexeeva, Svetlana Droganova, Kira Fenogenova, Alena Granovsky, Dmitry
Title MorphoRuEval-2017: an evaluation track for the automatic morphological analysis methods for Russian
Czech title MorphoRuEval-2017: vyhodnocovací stopa pro metody automatické morfologické analýzy pro ruštinu
Proceedings 2017: Moscow, Russia: International Conference “Dialogue” (2017): Computational Linguistics and Intellectual Technologies
Pages range 311-328
How published print
URL http://www.dialog-21.ru/media/3951/sorokinaetal.pdf
Supported by 2017-2019 GAUK 7944/2017 (Univerzální morfosyntaktická anotace jazykových dat) 2017-2018 SVV 260 453 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky)
Czech abstract MorphoRuEval-2017 je hodnotící kampaň určená k povzbuzení rozvoje technologií automatického morfologického zpracování pro ruštinu, a to jak pro normativní texty (novinky, beletrie, fakta), tak pro méně formální povahu (blogy a další sociální média). Tento článek porovnává metody, které účastníci použili při řešení úlohy morfologické analýzy. Rovněž se zabývá problémem sjednocení různých stávajících výcvikových sbírek ruského jazyka.
English abstract MorphoRuEval-2017 is an evaluation campaign designed to stimulate the development of the automatic morphological processing technologies for Russian, both for normative texts (news, fiction, nonfiction) and those of less formal nature (blogs and other social media). This article compares the methods participants used to solve the task of morphological analysis. It also discusses the problem of unification of various existing training collections for Russian language.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Scopus EID Code 2-s2.0-85021808320
Editor(s)* Vladimir Selegej
ISSN* 2221-7932
Address* Moscow, Russia
Month* June
Publisher* nakl. RGGU
Institution* RGGU
Creator: Common Account
Created: 10/21/16 10:20 PM
Modifier: Common Account
Modified: 6/14/18 1:25 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Jul 18 03:05:28 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant