[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2015
Type poster/abstract/demo *
Status published
Language English
Author(s) Mišutka, Jozef Košarko, Ondřej Kamran, Amir Sedlák, Michal
Title Consistent User Experience and Cross-referencing inside LINDAT/CLARIN infrastructure
Czech title Jednotný uživatelský prožitek a odkazování v infrastruktuře LINDAT/CLARIN
Publisher's city and country Wroclaw, Poland
Month October
Czech abstract S přibývajícím množstvím dat a služeb dostupných v infrastruktuře LINDAT/CLARIN roste potřeba správně citovat, sdílet, odkazovat a získávat statistiky využití. Představení frameworku, který zajišťuje jednotný vzhled a zmíněnou funkcionalitu.
English abstract With an increasing amount of data and services available in the LINDAT/CLARIN infrastructure comes the need to properly cite, share, cross-reference and gather usage statistics. We introduce a framework that ensures a consistent look and the mentioned functionality.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Creator: Common Account
Created: 10/8/15 11:59 AM
Modifier: Common Account
Modified: 10/8/15 12:43 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Fri Oct 19 19:01:48 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant