[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type poster/abstract/demo *
Status published
Language English
Author(s) Hajičová, Eva Hladká, Barbora Jínová, Pavlína Mírovský, Jiří Zikánová, Šárka
Title Putting things together: Correlating discourse relations with other types of linguistic data
Czech title Spojení popisů: propojování diskurzních vztahů s dalšími typy lingvistických dat
Publisher's city and country Debrecen University Press, Budapest, Hundary
Month April
Czech abstract Vedle diskurzních vztahů vyjádřených primárně tzv. diskurzními konektory (nebo jsou případně dány implicitně) je třeba při analýze diskurzu brát v úvahu též další vztahy. To se týká především aktuálního členění větného a vztahů koreference. Všechny tři tyto aspekty jsou začleněny do anotačního scénáře Pražského závislostního korpusu.
English abstract Apart to discourse relations expressed primarily by discourse connectives (and partly also being implicit), there are other relations in the discourse that contribute to the text connectedness and have to be taken into consideration. This concerns first of all the information structure of the sentence and the relations of coreference. All these three aspects are included in the annotation scheme of the Prague Dependency Treebank.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Creator: Common Account
Created: 10/23/16 11:26 AM
Modifier: Common Account
Modified: 7/30/17 4:55 PM
***

hajicova_et_al puttingpublicBudapest_2016(4).pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Jul 18 02:41:35 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant