[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2009
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Hajič, Jan Ciaramita, Massimiliano Johansson, Richard Kawahara, Daisuke Martí, Maria Antònia Màrquez, Lluís Meyers, Adam Nivre, Joakim Padó, Sebastian Štěpánek, Jan Straňák, Pavel Surdeanu, Mihai Xue, Nianwen Zhang, Yi
Date June
Title The CoNLL-2009 Shared Task: Syntactic and Semantic Dependencies in Multiple Languages
Czech title Společná úloha CoNLL-2009: Syntaktické a sémantické závislosti v různých jazycích
Proceedings 2009: Boulder, CO, USA: CoNLL 2009: Proceedings of the Thirteenth Conference on Computational Natural Language Learning (CoNLL): Shared Task
Pages range 1-18
URL http://www.aclweb.org/anthology/W09-1201
Supported by 2005-2010 MSM 0021620838 (Moderní metody, struktury a systémy informatiky) 2005-2009 LC536 (Centrum komputační lingvistiky) 2005-2009 1ET201120505 (Od jazyka ke znalostem a sémantickému webu)
Czech abstract Jedenáctý rok v řadě je konference CoNLL doprovázena společnou úlohou, jejímž úkolem je podpořit aplikace na zpracování přirozeného jazyka a ohodnotit je za standardních podmínek. V roce 2009 byla úloha zasvěcena spojenému parsingu syntaktických a sémantických závislostí v několika jazycích. Úloha kombinuje zadání z předchozích pěti let v jedinečném závislostním formalizmu podobném úloze z roku 2008. V tomto článku definujeme společnou úlohu, popisujeme, jak byly vytvářeny sady dat a jaké jsou jejich kvantitativní vlastnosti, oznamujeme výsledky a shrnujeme přístupy soutěžících systémů.
English abstract For the 11th straight year, the Conference on Computational Natural Language Learn- ing has been accompanied by a shared task whose purpose is to promote natural language processing applications and evaluate them in a standard setting. In 2009, the shared task was dedicated to the joint parsing of syntac- tic and semantic dependencies in multiple lan- guages. This shared task combines the shared tasks of the previous five years under a unique dependency-based formalism similar to the 2008 task. In this paper, we define the shared task, describe how the data sets were created and show their quantitative properties, report the results and summarize the approaches of the participating systems.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Editor(s)* Jan Hajič
ISBN* 978-1-932432-29-9
Address* Boulder, CO, USA
Month* June
Publisher* Association for Computational Linguistics
Creator: Common Account
Created: 10/22/09 10:51 AM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/3/11 11:02 AM
***

Paper - version 25publicconll09.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2019. Page generated: Sun Mar 24 09:05:31 CET 2019

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant