[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Braune, Fabienne Fraser, Alexander Daumé III, Hal Tamchyna, Aleš
Title A Framework for Discriminative Rule Selection in Hierarchical Moses
Czech title Systém pro diskriminativní výběr pravidel v hierarchickém překladači Moses
Proceedings 2016: Stroudsburg, PA, USA: WMT 2016 (ACL): Proceedings of the First Conference on Machine Translation (WMT). Volume 2: Shared Task Papers
Pages range 92-101
How published print
Supported by 2015-2018 H2020-ICT-2014-1-644402 (Himl (Health in my Language)) 2016 SVV 260 333 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky)
Czech abstract Navrhujeme dva příspěvky k diskriminativnímu výběru pravidel v hierarchickém strojovém překladu. Ověřujeme předchozí přístupy na dvou úlohách francouzsko-anglického překladu na doménách s omezenými zdroji a ukazujeme, že nedokážou zlepšit překladovou kvalitu. Navrhujeme model pro výběr pravidel, který je (i) globální a využívá bohatou sadu rysů a (ii) je trénován s využitím všech dostupných negativních příkladů. Náš globální model přináší významné zlepšení až 1 bod BLEU oproti předchozím modelům pro výběr pravidel.
English abstract We propose two contributions to discriminative rule selection in hierarchical machine translation. First, we test previous approaches on two French-English translation tasks in domains for which only limited resources are available and show that they fail to improve translation quality. To improve on such tasks, we propose a rule selection model that is (i) global with rich label-dependent features (ii) trained with all available negative samples. Our global model yields significant improvements, up to 1 BLEU point, over previously proposed rule selection models.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Editor(s)* Ondřej Bojar
ISBN* 978-1-945626-10-4
Address* Stroudsburg, PA, USA
Month* August
Venue* Humboldt University
Publisher* Association for Computational Linguistics
Institution* Association for Computational Linguistics
Creator: Common Account
Created: 10/24/16 10:26 AM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/25/17 10:06 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Jul 18 03:02:14 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant