[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type article
Status published
Language English
Author(s) Urešová, Zdeňka Fučíková, Eva Šindlerová, Jana
Title CzEngVallex: a bilingual Czech-English valency lexicon
Czech title CzEngVallex: dvojjazyčný česko- anglický valenční slovník
Journal The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics
Publisher's city and country Prague, Czech rep.
Volume 105
Pages range 17-50
How published print
Supported by 2013-2015 GP13-03351P (Srovnání české a anglické valence sloves na základě korpusového materiálu (teorie a praxe)) 2010-2015 LM2010013 (LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat) 2012-2016 PRVOUK P46 (Informatika) 2016 SVV 260 333 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky)
Czech abstract Článek představuje nový dvojjazyčný česko-anglický valenční slovník nazvaný CzEng-Vallex. Elektronická podoba slovníku je umístěna v repozitáři Centra jazykové výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIN v XML formátu a je zde k dispozici také v prohledávatelné podobě. Slovník je propojen s českým valenčním slovníkem PDT-Vallex, s anglickýmm valenčním slovníkem EngVallex a rovněž je propojen s příklady z PCEDT korpusu (PCEDT 2.0). CzEngVallex obsahuje 20835 propojených párů valenčních rámců (slovesných významů) překladových ekvivalentů a obsahuje i propojení jejich argumentů.
English abstract This paper introduces a new bilingual Czech-English verbal valency lexicon (called CzEng-Vallex) representing a relatively large empirical database. It includes 20,835 aligned valency frame pairs (i.e., verb senses which are translations of each other) and their aligned arguments. This new lexicon uses data from the Prague Czech-English Dependency Treebank and also takes advantage of the existing valency lexicons for both languages: the PDT-Vallex for Czech and the EngVallex for English. The CzEngVallex is available for viewing in LINDAT/CLARIN repository.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
DOI 10.1515/pralin-2016-0001
ISSN* 0032-6585
Institution* Univerzita Karlova v Praze
Creator: Common Account
Created: 1/6/16 9:53 AM
Modifier: Common Account
Modified: 3/4/18 6:30 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Jul 18 04:46:13 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant