[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2017
Type book chapter/part
Status published
Language English
Author(s) Hajič, Jan Hajičová, Eva Mikulová, Marie Mírovský, Jiří
Title Prague Dependency Treebank
Czech title Pražský závislostní korpus
Chapter 21
Book title Handbook on Linguistic Annotation
Editor(s) Nancy Ide; James Pustejovsky
Publisher Springer Verlag
Publisher's city and country Berlin, Germany
Series Springer Handbooks
Pages range 555-594
Total book pages 1459
Month July
Note also published in electronic version with ISBN 978-94-024-0881-2
How published print
URL http://www.springer.com/gp/book/9789402408799
Supported by 2010-2015 LM2010013 (LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat) 2012-2016 PRVOUK P46 (Informatika) 2017-2021 PROGRES Q48 (Informatika) 2017-2021 PROGRES Q18 (Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti)
ISBN 978-94-024-0879-9
Czech abstract Kapitola popisuje historii, základní východiska a anotační schéma Pražského závislostního korpusu z formálně-lingvistického i technického hlediska.
English abstract The chapter describes the history and the linguistic theory behind the Prague Dependency Treebank. It also mentions technical solutions for the creation and use of the treebank.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Book type handbook
Role of the author(s) chapter author(s)
Open access no
Creator: Common Account
Created: 10/12/15 10:14 AM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/27/18 10:14 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Jul 18 04:43:01 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant