[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type book chapter/part
Status published
Language Czech
Author(s) Panevová, Jarmila
Title Valence v gramatice, valence ve slovníku
English title Valency in the grammar, valency in the lexicon
Chapter Valence v gramatice, valence ve slovníku
Book title Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích
Editor(s) Karolína Skwarska; Elżbieta Kaczmarska
Publisher Slovanský ústav AV ČR, v.v.i.
Institution Slovanský ústav AV ČR, v.v.i.
Publisher's city and country Praha Czech Republic
Edition 1st
Pages range 13-25
Total book pages 421
Month September
How published print
Supported by 2012-2015 GAP406/12/0557 (Lexikografické zpracování syntaktických a sémantických vlastností sloves v češtině) 2012-2016 PRVOUK P46 (Informatika)
ISBN 978-80-86420-60-8
Czech abstract V kapitole jsou rozebrána kritéria používaná pro stanovení valenčních členů a způsob jejich zacycení ve slovníkové hesle. Zvláštní pozornost je věnována analýze možností vypuštění valenčního členu v povrchové struktuře.
English abstract In this chapter the criteria used for the determination of valency members and the shape of the valency frames in lexicon are presented. The possibilities of the surface deletion of obligatory valency member are analyzed.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Book type monograph
Role of the author(s) chapter author(s)
Open access no
Number of copies 300
Creator: Common Account
Created: 8/6/16 2:01 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/25/17 10:06 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Jul 18 04:50:12 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant