[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2013
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Cinková, Silvie Holub, Martin Krejčová, Ema Smejkalová, Lenka
Title Rule-Based Extraction of English Verb Collocates from a Dependency-Parsed Corpus
Czech title Extrakce kolokátů anglických sloves ze závislostního korpusu
Proceedings 2013: Praha, Czechia: Depling 2013: Proceedings of the Second International Conference on Dependency Linguistics, Depling 2013
Pages range 60-67
How published print
Supported by 2012-2018 GBP103/12/G084 (Centrum pro multi-modální interpretaci dat velkého rozsahu) 2012-2016 PRVOUK P46 (Informatika)
Czech abstract Vytváříme systém pravidel, s jejichž pomocí značkujeme slovesa a jejich kolokáty v závislostním korpusu. Místo klasických syntaktických kategorií používáme šablonu, do níž zařazujeme nalezené kolokáty v přesně daném pořadí. Porovnáním jednotlivých pozic pro nejčastější syntaktické alternace daného slovesa získáme jeho přesnější syntaktický popis.
English abstract We report on a rule-based procedure of extracting and labeling English verb collocates from a dependency-parsed corpus. Instead of relying on the syntactic labels provided by the parser, we use a simple topological sequence that we fill with the extracted collocates in a prescribed order. A more accurate syntactic labeling will be obtained from the topological fields by comparison of corresponding collocate positions across the most common syntactic alternations. So far, we have extracted and labeled verb forms and predicate complements according to their morphosyntactic structure. In the next future, we will provide the syntactic labeling of the complements.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Article no. 8
Editor(s)* Eva Hajičová; Kim Gerdes; Leo Wanner
ISBN* 978-80-7378-240-5
Address* Praha, Czechia
Month* August
Venue* Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Publisher* Matfyzpress
Institution* Univerzita Karlova v Praze
Creator: Common Account
Created: 9/13/13 11:49 AM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/26/14 12:22 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Tue Sep 25 23:59:30 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant