[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Mareček, David
Title Twelve Years of Unsupervised Dependency Parsing
Czech title Dvanáct let neřízeného závislostního parsingu
Proceedings 2016: Bratislava, Slovakia: SloNLP 2016: Proceedings of the 16th ITAT: Slovenskočeský NLP workshop (SloNLP 2016)
Pages range 56-62
How published print
URL http://ceur-ws.org/Vol-1649/56.pdf
Supported by 2014-2016 GP14-06548P (Odvození větné struktury bez anotovaných korpusů)
Czech abstract V posledních 12 letech došlo k velkým pokroku v oblasti bez dozoru závislostní parsování. Různé přístupy však někdy liší v motivaci a ve vymezení problému. Některé z nich umožňují využití zdrojů, které jsou zakázány jinými, neboť se s nimi zachází jako druh dohledu. Cílem tohoto příspěvku je definovat všechny varianty bez dozoru závislost rozebrat problém a ukázat jejich motivace, pokrok, a nejlepší výsledky. Také jsme diskutovali o užitečnosti látky jako součásti bez dozoru analýze obecně, a to jak pro formální lingvistiky a pro aplikace.
English abstract In the last 12 years, there has been a big progress in the field of unsupervised dependency parsing. Different approaches however sometimes differ in motivation and definition of the problem. Some of them allow using resources that are forbidden by others, since they are treated as a kind of supervision. The goal of this paper is to define all the variants of unsupervised dependency parsing problem and show their motivation, progress, and the best results. We also discuss the usefulness of the unsupervised parsing generally, both for the formal linguistics and for the applications.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Editor(s)* Broňa Brejová
ISBN* 978-1537016740
ISSN* 1613-0073
Address* Bratislava, Slovakia
Month* August
Venue* SOREA Hutník I.
Publisher* CreateSpace Independent Publishing Platform
Institution* Comenius University in Bratislava, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics
Creator: Common Account
Created: 10/18/16 10:30 AM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/25/17 10:07 PM
***

Camera-ready paperpublicpaper.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Jul 18 04:20:14 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant