[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2005
Type in proceedings without ISBN
Status published
Language English
Author(s) Cinková, Silvie Žabokrtský, Zdeněk
Title Treating support verb constructions in a lexicon: Swedish-Czech combinatorial valency lexicon of predicate nouns
Czech title Zpracování pomocných slovesných konstrukcí ve slovníku: Švédsko-český kombinatorický valenční slovník predikátových podstatných jmen
Proceedings 2005: Saarbrücken, Germany: Saarbrücken workshop: Proceedings of Interdisciplinary Workshop on the Identification and Representation of Verb Features and Verb Classes
Pages range 22-27
Supported by 2004-2006 GAUK 489/2004 2004-2006 GA405/04/0243 (Valenční slovník českých sloves s komplexní syntakticko-sémantickou informací) 2005-2010 MSM 0021620838 (Moderní metody, struktury a systémy informatiky)
Czech abstract Tento příspěvek se zabývá podstatnými jmény, které figurují v jmenných částech tzv. analytických predikátů.
English abstract This contribution addresses nouns in light verb constructions and their lexicographical description for NLP purposes.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Editor(s)* Katrin Erk; Alissa Melinger; Sabine Schulte im Walde
Address* Saarbrücken, Germany
Month* February
Venue* Universität des Saarlandes
Institution* Universität des Saarlandes, Germany
Creator: Common Account
Created: 9/14/09 9:31 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 9/27/10 5:22 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Tue Sep 25 23:57:20 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant