[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type data/software
Status published
Language English
Author(s) Flickinger, Dan Hajič, Jan Ivanova, Angelina Kuhlmann, Marco Miyao, Yusuke Oepen, Stephan Zeman, Daniel
Title Open SDP
Czech title Open SDP
Institution LINDAT/CLARIN digital library at Institute of Formal and Applied Linguistics, Charles University in Prague
Publisher's city and country Praha, Czechia
Month June
How published online
URL http://hdl.handle.net/11234/1-1742
Supported by 2015-2017 GA15-10472S (Morfologicky a syntakticky anotované korpusy mnoha jazyků) 2012-2016 PRVOUK P46 (Informatika)
Czech abstract Jedna z našich čtyř anglických reprezentací (DM) a kompletní česká data (v reprezentaci PSD) nejsou odvozené od anotací licencovaných LDC, a tudíž mohou být poskytnuta k přímému stažení (Open SDP; verze 1.1; duben 2016) pod svobodnější licencí, konkrétně Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA). Tento balíček také obsahuje některé bohatší reprezentace významu, ze kterých jsou anglické bilexikální DM grafy odvozeny, totiž logické formy a abstraktnější nelexikalizované sémantické sítě. Ty jsou formálně (když už ne lingvisticky) podobné abstraktní reprezentaci významu (AMR) a jsou k dispozici v různých formátech, včetně syntaxe podobné AMR.
English abstract One of the four English target representations (viz. DM) and the entire Czech data (in the PSD target representation) are not derivative of LDC-licensed annotations and, thus, can be made available for direct download (Open SDP; version 1.1; April 2016) under a more permissive licensing scheme, viz. the Creative Common Attribution-NonCommercial-ShareAlike scheme (CC BY-NC-SA 2.0). This package also includes some ‘richer’ meaning representations from which the English bi-lexical DM graphs derive, viz. scope-underspecified logical forms and more abstract, non-lexicalized ‘semantic networks’. The latter of these are formally (if not linguistically) similar to Abstract Meaning Representation (AMR) and are available in a range of serializations, including in AMR-like syntax.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Category data
Economic parameters Zvýšení objemu výroby nelze přímo změřit; publikovaný výsledek slouží pro výzkum nových technologií.
Open access no
License approval required never
Fee required never
Identifier http://hdl.handle.net/11234/1-1742
Creator: Common Account
Created: 6/27/16 3:32 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/25/17 10:07 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Jul 18 03:10:09 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant