[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2017
Type data/software
Status published
Language English
Author(s) Dušek, Ondřej Hajič, Jan Hlaváčová, Jaroslava Libovický, Jindřich Pecina, Pavel Tamchyna, Aleš Urešová, Zdeňka
Title Khresmoi Summary Translation Test Data 2.0
Czech title Khresmoi Summary Translation Test Data 2.0
Institution ÚFAL MFF UK
URL http://hdl.handle.net/11234/1-2122
Supported by 2010-2014 FP7-ICT-2010-6-257528 (Khresmoi) 2015-2017 H2020-ICT-2014-1-644753 (KConnect (Khresmoi Multilingual Medical Text Analysis, Search and Machine Translation Connected in a Thriving Data-Value Chain)) 2017-2021 PROGRES Q48 (Informatika) 2017-2021 PROGRES Q18 (Společenské vědy: od víceoborovosti k mezioborovosti) 2017-2018 SVV 260 453 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky) 2016 SVV 260 333 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky)
Czech abstract Tento balíček obsahuje sady paralelních vět pro vývoj a testování strojového překladu souhrnů vědeckých článků z oboru medicíny mezi češtinou, angličtinou, francouzštinou, němčinou, maďarštinou, polištinou, španělštinou a švédštinou.
English abstract This package contains data sets for development (Section dev) and testing (Section test) of machine translation of sentences from summaries of medical articles between Czech, English, French, German, Hungarian, Polish, Spanish and Swedish. Version 2.0 extends the previous version by adding Hungarian, Polish, Spanish, and Swedish translations.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Category data
Economic parameters 500000 Kč
Open access yes
License approval required never
Fee required never
Identifier http://hdl.handle.net/11234/1-2122
Creator: Common Account
Created: 4/4/17 9:23 AM
Modifier: Common Account
Modified: 3/10/18 11:27 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Jul 18 03:09:33 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant